Möbeldesign

Utomhus miljö

Med hjälp av ergonomik och computational design har vi tagit fram en prototyp för möblering i utomhus miljö. 

Hållbarhet

I denna prototyp har hållbarhet varit i åtanke med användandet av trä och att undvika komplexa metall joints.

Ergonomi & skalbarhet

Modulerna är skalbara och kan anpassas till olika storlek och användningsområde.