Habitable Dome

Design process

Med hjälp av computational metoder tar vi fram en lösning för snabb monterbar beboelig geodetisk dome som passar till bl.a. turism och katastrofområden.

Detaljer

Alla detaljer modelleras parametrisk för att anpassa till olika storlekar och scenario. 

Det ska vara både arkitektonisk estetisk samt hållbar gestaltat och producerat.

Skiss för montering

Vi jobbar med visuell programmering och med hjälp av algoritmiska metoder skapar en komplett modell som kallas för digital tvilling 

Digital Twin

En digital tvilling av modellen skapas för att iterera vidare i processen