Non-standard Acoustic Panels

Idea

Idén för att designa och tillverka non-standard akustiska paneler kom från faktumet att ljud sprids jämnare om den studsar på en yta med random form med skålar i olika storlekar och djupt.

Modell

Modellen är byggd helt parametrisk med möjlighet att ändra antal paneler, storlek, djupt och form . Två olika toolpath är designat för att fräsa paneler med olika grovhet för att testa ljud kvalitet.

Robot fräsning

Panelerna tillverkas med 6-axel robot fräsning. Robot fräsning ger friheten att anpassa programmet till stor variationer av paneler samt skalbarhet.