Timber Dovetail

Idea

Initiala idén var att skapa en friform paviljong med hjälp av timber dovetail joints. 

3D Print prototyp

En prototyp i PLA skrevs ut med exakta mått för dovetail joints.

konstruktionsstabilitetstest

3D skrivna delar monterades och gick igenom rigorösa tester.