Wavy Concrete Wall Panels

Idea

Idén för att designa och tillverka en vågig vägg panel system för del av en fasad formades tidig 2017. Vi gjorde skisser och började med parametrisk modellering.

Modell

Alla detaljer modelleras parametrisk för att anpassa till olika storlekar och scenario. 

Det ska vara både arkitektonisk estetisk samt hållbar gestaltat och producerat.

Robot tillverkning av former

En robotisk tillverkningsmetod användes för komplexitet och stora variationer i panel former.