Pavillion

Koncept

Konceptet för en trä paviljong startade i början av 2017.  Trä som material är både hållbart och lättare att tillverka och montera. Med hjälp av parametrisk modell kan vi modellera alla detaljer med hög noggranhet och skapa underlag för produktion.

Presentation

Modellen kan redovisas både i 3D och i 2D med dimensioner och 2D delar.

Produktion

Alla delar har modellerat och rationaliserats för att anpassas till enkla 3-axis CNC tillverkning.