Tjänster

Vi jobbar väldigt brett med digital fabrikation från 3 axel CNC maskiner till 7 axel robot cell med algoritmisk programmering av armen och anpassning för olika tillverkningsmetoder. 

Vi jobbar med prototyping och tillverkning av inredning både i inomhus och utomhus miljö.

VI har ett helt automatiskt tillverkningsprocess från design till G-Code för en mängd olika CNC maskiner och robot armar.