Analys

LCA

Vi gör modellbaserade LCA analyser som uppfyller Boverkets krav för klimatdeklaration. Med hjälp av avancerade BIM verktyg och koppling till Svenska EPD databaser ger vi levande feedback från alldeles tidiga designskede och följer successivt med rapporter inom hela projekteringen. 

Dagsljusanalys

En parameterisk model av projektet skapas för dagsljusanalys och dagsljus autonomy som säkerställer att ditt projekt uppfyller olika krav på ett iterativt sätt. från skiss till bygghandlingar.

Solstrålning och skuggsanalys

Med en centraliserad approach till projektering, använder vi BIM modellen för att skapa solstrålning och skuggsanalys som hjälper arkitekt med olika kravställningar i stadsmiljö.