BIM Management

BIM-, model-samordning

Med multidisciplinär BIM-samordning, modell-samordning, rapportering och krock-kontroll hjälper vi alla discipliner i ett projekt  att undersöka och hitta problemområdena och krock i digitala modeller så tidigt som möjligt, och på det sättet att undvika dyra kostnader under produktion. 

Projekteringsstöd

Vi är med under hela projektering och stöttar organisationen med implementering av BIM, Revit support, utbildning, m.m.

Computational BIM

Med hjälp av visuell programmering utför vi computational metoder inom BIM  för att effektivisera projektering, dataflöde, leverans samt gestaltning.