Digital Fabrikation

Tjänster

Vi jobbar kontinuerligt med nya teknologi och metoder inom byggbransch för att kunna minska klyftan mellan design och produktion med hjälp av parametrisk design och digital fabrikation